การแสดงผล

+
-

สพร.11 เปิดยกระดับฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

11 ม.ค. 2566 09:24:23

...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กฎหมายกำหนดสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ บ.ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด จำนวน 28 คน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 12 ม.ค 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี