การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

10 ม.ค. 2566 09:34:27

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ส่งมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ :