การแสดงผล

+
-

DSD Online Training

DSD Online Training

 

เดือนกรกฎาคม 2565 นี้

 

สำหรับผู้สนใจ Upskill เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณยิ่งขึ้นไปอีก 

เราขอเชิญท่านเข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกทักษะออนไลน์จาก Microsoft  5 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ ♥♥♥♥♥

1. Microsoft Word Intermediate ?? Click

2. Microsoft PowerPoint Intermediate ?? Click

3. Microsoft Excel Intermediate ??Click

4. Microsoft Sway ?? Click

5. Basic Cybersecurity ??  Click

 

DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"

 

 สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา 

 

 ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย