การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 วันที่ 28 เมษายน 2558 476
50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 วันที่ 26 เมษายน 2558 582
51 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2558
52 ใบสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 26 452
53 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาช่าก่ออิฐ ระดับ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2558 372
54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดฯ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2558 682
55 คำร้องทั่วไป 784
56 คำร้อง - ส่งเอกสาร 522
57 คำขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด 571
58 คำร้อง - ขอถอนการบังคับคดี 456
59 คำร้องอายัดเงินเดือน 15,751
60 คำร้องขออายัดเงินฝาก 4,449