การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 03/2567

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 08/2567

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น Proxpress M4020ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 09/2567

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 04/2567

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2567

22 ธ.ค. 2566