การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2566

16 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2566

16 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล สาขาการเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2566

16 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2566

16 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2565