การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2566

12 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ และหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2566

12 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/2566

12 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2566

12 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566