การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 165/2566

28 ส.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประกอบขนมอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 166/2566

28 ส.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2566

27 ก.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำศิลปะประดิษฐ์เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 158/2566

27 ก.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 157/2566

27 ก.ค. 2566