การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลว ๙ ธ.ค.๒๕๖๕

27 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์อาคารฝึกอบรม ชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลว ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๕

27 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ารเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2566

16 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2566

16 ธ.ค. 2565