การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2567

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Safety of Working at Height for Solar Cell Installations) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2567

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรกยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2567

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3020 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2567

22 ธ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 6714 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2567

22 ธ.ค. 2566