การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2566

12 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตรช่างกลึงชิ้นส่วนเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 92/2566

12 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตรช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/2566

12 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ และหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2566

12 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2566

12 พ.ค. 2566