การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้านอกอาคาร ระดับ 1 (18 พ.ย.65)

9 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 (14-16 พ.ย.65)

9 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (24 พ.ย.65)

9 ธ.ค. 2565

#เพิ่มทักษะด้านอาชีพเร่งรีบพัฒนากำลังแรงงาน

8 ธ.ค. 2565

#เด็กไทยกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

8 ธ.ค. 2565

#น้ำตาลหวานVSเย็น

8 ธ.ค. 2565

#พิการแต่ตัวหัวใจเต็มร้อยอีกแล้วครับท่าน

8 ธ.ค. 2565

#พิการแต่ตัวหัวใจเต็มร้อย

8 ธ.ค. 2565

#สังคมดีมีสาระฯพัฒนาสู่อาชีพ

8 ธ.ค. 2565