การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง

21 ธ.ค. 2566

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (นิติกร)

19 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

13 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (29-30 พฤศจิกายน 2566)

8 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 (30 พฤศจิกายน 2566)

8 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถและกำหนดวันเวลาและสถานที่

4 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (16 พฤศจิกายน 2566)

1 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ 1 (17 และ 24 พฤศจิกายน 2566)

1 ธ.ค. 2566