การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (1 ธ.ค.65)

15 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (1 ธ.ค.65)

15 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (28-30 พ.ย.65)

15 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (28-30 พ.ย.65)

15 ธ.ค. 2565

#ไฟฟ้าปลอดภัยทั้งภายในฯและภายนอกฯ

10 ธ.ค. 2565

#เรียนจบจะไปทำงานต้องมีมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย

10 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 (17 พ.ย.65)

9 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 (17 พ.ย.65)

9 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 (14-16 พ.ย.65) กิจกรรมพัฒนาศักภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

9 ธ.ค. 2565