การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ 2 (19 มกราคม 2567)

31 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 (16-17 มกราคม 2567)

29 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 (23 มกราคม 2567)

29 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 (8-12 และ 15-17 มกราคม 2567)

29 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 (17 มกราคม 2567)

23 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 (4 มกราคม 2567)

16 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 (7 มกราคม 2567)

16 ม.ค. 2567

เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกและยกย่องคนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

16 ม.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566

2 ม.ค. 2567