การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566

3 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (12 กรกฎาคม 2566)

20 ก.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566

3 ก.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (22 มิถุนายน 2566)

23 มิ.ย. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1 มิ.ย. 2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 มิ.ย. 2566

เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด (Street Food)

31 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 (27-28 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2566)

12 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (3 พฤษภาคม 2566)

11 พ.ค. 2566