การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 (7-8 ธ.ค.65)

4 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 (24 ธ.ค.65)

28 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธ.ค. 2565

#เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการฯบำรุงรักษาหุ่นฯ

21 ธ.ค. 2565

#บูรณาการร่วมกันภาครัฐฯรวมใจพาฝึกฯช่างไฟฯอุตสาหกรรม

21 ธ.ค. 2565

#กสทชพาไปร่วมใจใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจที่อ่อนโยนบนโลกออนไลน์

21 ธ.ค. 2565

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ

21 ธ.ค. 2565

#แปรได้ทุกรูป

19 ธ.ค. 2565

#ทางใครทางมันแต่ที่สำคัญต้องทางราง

19 ธ.ค. 2565