การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566

1 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (25 สิงหาคม 2566)

29 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (10 สิงหาคม 2566)

23 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1 (11 สิงหาคม 2566)

23 ส.ค. 2566

เตือนภัย การป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดจากมิฉาชีพ

17 ส.ค. 2566

เตือนภัย การป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดจากมิฉาชีพ

17 ส.ค. 2566

เตือนภัย การป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดจากมิฉาชีพ

17 ส.ค. 2566

รับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 แก้ไข

9 ส.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566

3 ส.ค. 2566