การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (23 มกราคม 2566)

26 ม.ค. 2566

#CNC ระดับ ๑

26 ม.ค. 2566

#อาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติด

26 ม.ค. 2566

#เทคโนโลยีฯในศตวรรษที่ 21 การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

24 ม.ค. 2566

#ทดสอบมาตรฐานบูรณาการร่วมกันภาครัฐภาคเอกชน

23 ม.ค. 2566

#รายการNBTมีคำตอบออกอากาศสดขายได้ทันทีขายได้ขายดีสุพรรณบุรีออกร้านขาย

23 ม.ค. 2566

#รับสมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

20 ม.ค. 2566

#คุณภาพประสิทธิภาพและความเป็นมาตรฐานต้องมาพร้อมกัน

20 ม.ค. 2566

#โค้งสุดท้ายปลายทางพร้อมจบครับกับ Barista and cafe art course

20 ม.ค. 2566