การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 (27-28 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2566)

12 พ.ค. 2566 15:04:32

...
...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 (27-28 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2566) สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ที่

http://e-report.dsd.go.th/certificateservice