การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประกอบขนมอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ค. 2566

ไฟล์แนบ :