การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (3 พฤษภาคม 2566)

11 พ.ค. 2566 16:40:44

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (3 พฤษภาคม 2566) สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ที่

http://e-report.dsd.go.th/certificateservice