การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (14 มีนาคม 2566)

21 มี.ค. 2566 12:33:44

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (14 มีนาคม 2566)  สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ที่

http://e-report.dsd.go.th/certificateservice