การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (เพิ่มเติม) (งบประมาณจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) สาขาช่างกลึง ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค. 2566

ไฟล์แนบ :