การแสดงผล

+
-

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

30 ม.ค. 2566

ไฟล์แนบ :ประกาศ

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา

ไฟล์แนบ :ราคากลาง

ไฟล์แนบ :TOR กล้องถ่ายภาพ

ไฟล์แนบ :TOR เครื่องเชื่อมทิก

ไฟล์แนบ :TOR เครื่องเชื่้อมมิก/แม็ก