การแสดงผล

+
-

#CNC ระดับ ๑

26 ม.ค. 2566 17:59:19

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ ๑ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน ๑๓ คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี