การแสดงผล

+
-

#แนะแนวและแนะนำพร้อมพาทำอาชีพช่างแอร์

30 พ.ย. 2565 11:37:57

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้กับกลุ่มกำลังแรงงานที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงและไม่สามารถใช้บริการสำนักงานจัดหางานฯได้ตามปกติ เช่น ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขังให้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอาชีพที่หลากหลาย โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมแนะแนวในสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศฯ(ช่างแอร์บ้าน)เพื่อให้กลุ่มกำลังแรงงานฯดังกล่าวได้พอมองเห็นแนวทางในการที่จะประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก กิจกรรมนี้จัด ณ ศาลาการเปรียญวัดชายทุ่ง ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วิทยากรแนะแนว โดย อ.คมสันต์ แก้วสุวรรณ