การแสดงผล

+
-

#มาตรฐานฝีมือแรงงานไฟฟ้าภายในอาคารระดับ๑

25 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ จำนวน ๑๐ คน ณ โรงฝึกงานฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี? ตำบล?ไผ่?ขวาง?  อำเภอ?เมือง?สุพรรณบุรี??ืื?  จังหวัด?สุพรรณบุรี?