การแสดงผล

+
-

"GIG Worker"ยกระดับทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 66 จำนวน 30,000 คน

22 ก.ย. 2565 12:33:44

...
"GIG Worker"ยกระดับทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 66 จำนวน 30,000 คน
พี่น้องครับ จากนโยบายของรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อเร็วๆนี้ มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 13 ล้านราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นแรงงานในกลุ่ม GIG Worker คือ คนที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราวงานที่รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้นจบเป็นครั้งๆไปไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง เช่น งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ยังขาดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานทั่วไปที่เป็นผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องมีทักษะอาชีพเป็นพื้นฐาน จะเน้นทักษะที่เกี่ยวข้องใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยียานยนต์ เกษตรและอาหารแปรรูป ก่อสร้าง ดิจิทัล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลป์ ท่องเที่ยวและบริการ และงานเชื่อม เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มฝึกในงบประมาณปี 2566 หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 นี้
สำหรับผู้มีบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4