การแสดงผล

+
-

Rider เฮ ฝึกฟรี มีเบี้ยเลี้ยง จัดคอร์สฝึกทักษะขับขี่ปลอดภัย สร้างความประทับใจต่อลูกค้า

22 ก.ย. 2565 00:00:00

...

Rider เฮ ฝึกฟรี มีเบี้ยเลี้ยง จัดคอร์สฝึกทักษะขับขี่ปลอดภัย สร้างความประทับใจต่อลูกค้า

รมว.แรงงาน ชวน Rider ทั่วประเทศ เข้าคอร์สพิเศษ 2 หลักสูตร ประกอบอาชีพอิสระเสริมเพิ่มรายได้ บริการประทับอย่างใจ  สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ตั้งเป้าทั่วประเทศ 5,000 คน ภายในเดือนกันยายนนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี (Food Delivery) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น แต่เชื่อว่าธุรกิจดังกล่าวยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องการผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้าหรือ Rider สูงตามไปด้วย เพื่อให้บริการขนส่งอาหาร สินค้า เอกสาร และการบริการรับส่งอื่นๆ ประกอบกับเป็นอาชีพมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูงและมีเวลาทำงานที่อิสระและยืดหยุ่น จึงมีแรงงานและประชาชนทั่วไปสนใจประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม แต่ด้วยความหลากหลายของกลุ่มคนและการมุ่งเน้นทำงานเพื่อรายได้เป็นหลัก จึงทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย เช่น การบริการลูกค้า การใช้วาจาไม่สุภาพ อาหารหรือสิ่งของเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ความขัดแย้งระหว่าง Rider และร้านค้า การละเมิดกฎจราจร เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่ม Rider

“ซึ่ง Rider เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ กลายเป็นอาชีพหลักหรือเสริมของกำลังแรงงานและประชาชนทั่วไป จึงเป็นโอกาสดีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้พัฒนาทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน การบริการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า รวมถึงเพิ่มเติมทักษะอาชีพเสริมต่อยอดด้านรายได้ ในอนาคตหากมีอาชีพเกิดขึ้นใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมจะพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กลุ่มอาชีพเหล่านี้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเช่นกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้ขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ในการขนสินค้า (Rider)” เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ต้องการประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนต์ส่งสินค้า เพื่อให้เกิดการประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของธุรกิจให้บริการธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีและก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะให้แก่  Rider เพื่อยกระดับการบริการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า ได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริการลูกค้า การใช้แอปพลิเคชัน การเก็บและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ การขับขี่สำหรับขนส่งสินค้า การซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ การปฐมพยาบาล การขับขี่ปลอดภัยและเคารพกฎจราจร จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น สาขาช่างตัดผมชาย สาขาการประกอบอาหารเพื่อการค้า สาขาบาริสต้ามืออาชีพ สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน (18 ชั่วโมง) มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 160 บาท ตั้งเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายในเดือนกันยายนนี้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4