การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์จำนวน 2 หลักสูตร

9 ก.ย. 2565 10:55:42

...

 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ 

1 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 ชั่วโมง 

2 การใช้สารทำความเย็นชนิดไวไฟในการปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นภายในประเทศจำนวน 4 ชั่วโมง 30 นาที

สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 0869000094 อาจารย์คมสันต์ แก้วสุวรรณ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2565