การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (จำนวน 6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ก.ย. 2565

ไฟล์แนบ :ประกาศเชิญชวน

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา

ไฟล์แนบ :ราคากลาง

ไฟล์แนบ :TOR จ้างบริการรักษาความปลอดภัย

ไฟล์แนบ :TOR จ้างบริการทำความสะอาด

ไฟล์แนบ :TOR จ้างบริการดูแลต้นไม้