การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ค. 2567

ไฟล์แนบ :