การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 (2-4 กุมภาพันธ์ 2567)

7 ก.พ. 2567 11:40:43

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 (2-4 กุมภาพันธ์ 2567) สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ที่

http://e-report.dsd.go.th/certificateservice