การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ม.ค. 2567

ไฟล์แนบ :