การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เรื่อง การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

9 พ.ย. 2565 10:44:16

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

เรื่อง กำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ :