การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) จำนวน 4 สาขา (5 รุ่น) ตามรายละเอียด

31 ต.ค. 2565 00:00:00

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)  จำนวน 4 สาขา (5 รุ่น) ตามรายละเอียด

ไฟล์แนบ :