การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

5 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานทำความสะอาดอาคาร สถานที่, พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานบริการขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :