การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายธีธัช - สิทธิโมกข์ Sudtimok.t@gmail.com สาขาซ่อมรถยนต์
นายอภิชาติ - ชูหมุน apichart258@gmail.com หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน/ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ รุ่น พ.ศ. 2545