การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม2565 11/11/2565
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน2565 17/10/2565
รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม2565 09/09/2565
รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม2565 09/08/2565
รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน2565 20/07/2565
รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม2565 06/06/2565
รายงานงบทดลองเดือนเมษายน2565 12/05/2565
รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม2565 19/04/2565
รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์2565 15/03/2565
รายงานงบทดลองเดือนมกราคม2565 15/02/2565
รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม2564 07/01/2565
สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ2564 29/12/2564