การแสดงผล

+
-

สพร.12 สงขลา ให้การต้อนรับ นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นวันแรก

19 ต.ค. 2565 16:08:29

...
...
...
...
...
...

19 ต.ค. 2565 เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ให้การต้อนรับนางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา คนใหม่ โอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นวันแรก