การแสดงผล

+
-

สอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก 5 สาขา

28 มี.ค. 2560

...

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก จำนวน 5 สาขา (ตามประกาศแนบ)

- กำหนดยื่นซองสอบราคา  27 มี.ค. – 10 เม.ย. 60 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- กำหนดเปิดซองสอบราคา 11 เม.ย. 60  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โทร. 074 336052 ต่อ 110 , 074 336049

ไฟล์แนบ :