การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเช็คระยะรถยนต์และช่างเครื่องทำความเย็นฯ

23 เม.ย. 2567 00:00:00

...
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/ 2567 สาขาช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ และสาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
สอบคัดเลือก วันพุธที่ 24 เม.ย. 67 ณ อาคารหอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา รายงานตัวเข้าสอบ เวลา 08.00-08.30 น.