การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)เข้ารับการฝึกอบรม สาขาพนักงานขับรถลากจูง(หัวลาก) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

3 เม.ย. 2567 00:00:00

...
...
...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)เข้ารับการฝึกอบรม สาขาพนักงานขับรถลากจูง(หัวลาก) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ สมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง ภาคใต้ เลขที่ 795 ถ.สายเอเชีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา