การแสดงผล

+
-

อบรมฟรี!สาขาพนักงานขับรถลากจูง(รถหัวลาก)

26 มี.ค. 2567 15:59:02

...

อีกหนึ่งอาชีพสำหรับผู้สนใจเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

จังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และสมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง ภาคใต้ จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

หลักสูตร “พนักงานขับรถลากจูง(รถหัวลาก)” จำนวน 2 รุ่น

คุณสมบัติตามประกาศเลยจร้า

กดลิงค์สมัคร https://forms.gle/p5VAxtiYqiftxpYKA