การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

21 พ.ย. 2566 19:42:42

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา

**สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จะติดต่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบตามรายชื่อที่ผ่านการคัดสรรเพื่อทำสัญญาจ้างรายบุคคล