การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายธีธัช - สิทธิโมกข์

หลักสูตรที่จบ

สาขาซ่อมรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์

083-1693500

อีเมล์

Sudtimok.t@gmail.com

ที่อยู๋

52 ทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประวัติ

ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา 6 โรงเรียนวิเชียรชม มัธยมศึกษา 3 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม มัธยมศึกษา 6 โรงเรียนวรนารีเฉลิม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ประสบการณ์ทำงาน บจก. เอสจีเอส

จบแล้วไปทำอะไร

ขณะนี้ปฏิบัติงานที่ บริษัท ชุติภา มารีนออยล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 45 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2546604-5 โทรสาร 02-2548749

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ตั้งใจ มุ่งมั่น เพื่อความสำเร็จ