การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

22 พ.ค. 2566 09:16:20