การแสดงผล

+
-

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ

12 ก.ย. 2565 11:23:40