การแสดงผล

+
-

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เพื่อประชุมมอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566 และติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ก.ย. 2565 11:20:45