ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
25 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ สมัคร
26 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
27 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 4 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
28 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
29 การดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
30 การประกอบและซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรนเพื่อการเกษตร) 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
31 การทำของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
32 การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
33 ช่างแต่งผมบุรุษ 18 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
34 การติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
35 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
36 การซ่อมบำรุงอาคารพื้นฐาน 30 ปกติ 4 กรกฎาคม 2567 8 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
37 การแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ปกติ 4 กรกฎาคม 2567 8 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
38 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 30 ปกติ 5 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
39 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 5 กรกฎาคม 2567 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
40 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์(เฉพาะผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) 30 ปกติ 6 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
41 การขับและบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า(EV) 30 ปกติ 6 กรกฎาคม 2567 14 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
42 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 11 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
43 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า(เฉพาะแรงงานในสถานประกอบการ) 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
44 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช(IoT) 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
45 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
46 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
47 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
48 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1(อาหารไทย) 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร