ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(ฝึกอบรมณ สพร.39 ร้อยเอ็ดเท่านั้น รับอายุ 15 - 25 ปี)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด