การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

11 ส.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

10 ส.ค. 2566

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

9 ส.ค. 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี พ.ศ. 2566

7 ส.ค. 2566

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสิงห์บุรี

20 ก.ค. 2566

การเปิดฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

20 ก.ค. 2566

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การประกอบอาหารไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

20 ก.ค. 2566

การฝึกอบรม หลักสูตร การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

20 ก.ค. 2566

การจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

20 ก.ค. 2566