การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกิยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองฯ

27 ต.ค. 2566

การตรวจและติดตามสถานประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

27 ต.ค. 2566

ขอเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ

16 ต.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

12 ต.ค. 2566

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6 ต.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

11 ก.ย. 2566

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31 ส.ค. 2566

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสิงห์บุรี

31 ส.ค. 2566

การฝึกยกระดับฝีมือ (CMI) หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

11 ส.ค. 2566