การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566

16 พ.ย. 2566

การฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ

15 พ.ย. 2566

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2566

15 พ.ย. 2566

ร่วมพิธีวางพานพุุ่ม ดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

15 พ.ย. 2566

วารสาร DSD News ปีที่11 ฉบับที่ 53

15 พ.ย. 2566

การฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรพนักงานขับรถยกสินค้า ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

10 พ.ย. 2566

การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

10 พ.ย. 2566

การฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

7 พ.ย. 2566

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

3 พ.ย. 2566