การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

21 ธ.ค. 2566

การจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

21 ธ.ค. 2566

การฝึกอาชีพเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์

21 ธ.ค. 2566

ตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง

21 ธ.ค. 2566

การตรวจความพร้อมและความเหมาะสมในการพิจารณาอนุญาติเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ

21 ธ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 9

4 ธ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

4 ธ.ค. 2566

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

28 พ.ย. 2566

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

28 พ.ย. 2566