การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

22 ม.ค. 2567

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566

5 ม.ค. 2567

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

26 ธ.ค. 2566

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่าง สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

21 ธ.ค. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2566

21 ธ.ค. 2566

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

21 ธ.ค. 2566

การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

21 ธ.ค. 2566

การจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

21 ธ.ค. 2566

การฝึกอาชีพเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์

21 ธ.ค. 2566